Електронний поштовий сервіс Університету "УКРАЇНА"
Електронна бібліотека Університету "УКРАЇНА"
WIKI база знань Університету "УКРАЇНА"
Університет УКРАЇНА